About: Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE)